ต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว

โยเซฟ คือ บุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

ที่มีคนนำชีวิตของเขาไปศึกษาและทำเป็นภาพยนตร์ออกมามากมาย

เขาคือผู้ที่เริ่มต้นชีวิตด้วยการถูกพี่น้องทรยศ และนำไปขายเป็นทาสที่อียิปต์

แต่สุดท้ายพระเจ้าได้ยกชูชีวิตของเขาขึ้นเป็นใหญ่เหนือแผ่นดินอียิปต์ เป็นรองเพียงฟาโรห์เท่านั้น

เรื่องราวชีวิตของเขาน่าสนใจ และสมควรให้คริสเตียนได้ศึกษาและนำมาเป็นแบบอย่าง

โดยเฉพาะหลักการหลายอย่างที่ช่วงชีวิตของเขาได้เรียนรู้กับพระเจ้า

ขอให้พี่น้องทุกท่านได้รับพระพรผ่านการศึกษาในบทความตอนนี้ครับ

(สรุปจากคำเทศนา)