เหตุใดต้องมีการหลั่งเลือดเพื่อชำระบาปของมวลมนุษย์

นี่คือความล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้า

หากท่านเข้าใจในฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตของพระคริสต์

ท่านจะเข้าใจสภาพใหม่ และดำเนินชีวิตด้วยฤทธิ์เดชและชัยชนะในพระคริสต์

ขอเชิญศึกษาจากคำเทศนาตอนนี้ครับ

โดย ศจ.สมหมาย แสงสว่างสัจกุล