โลกทุกวันนี้มีความเลวร้ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวัน

ไม่ว่าจะภัยพิบัติ โรคร้าย อาชญากรรม หรืออื่นๆ อีกมากมาย

หลายคนคิดเห็นว่ามีต้นเหตุมาจากพระเจ้า

จริงหรือ?

แท้จริงแล้ว พระเจ้าสร้างความชั่วร้ายจริงหรือ?

มาหาคำตอบของคำถามนี้ด้วยกันครับ