ความเชื่อเท่านั้น ที่ทำให้เราผู้เชื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ปราศจากความเชื่อ เราคงพลาดพระพรของพระเจ้าไปมากมาย

พระเจ้าทรงตอกย้ำให้เรามั่นใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกครั้งว่า

“พระองค์ทรงควบคุมอยู่”

ขอให้เราทุกคนไว้วางใจพระเจ้าเสมอในทุกสถานการณ์

และได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าร่วมกัน