สิ่งที่พระเจ้าต้องการมากที่สุดในชีวิตของเราคืออะไร?

น้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าเพื่อเราเป็นอย่างไร?

ค้นหาคำตอบใน “หัวใจเท่านั้น ที่พระเจ้าต้องการ”