พระคุณพระเจ้า ตอนที่ 3 พระคุณที่เราไม่สมควรได้รับ

ไม่มีใครคู่ควรกับพระคุณพระเจ้า

เราทั้งหลายต่างไม่สมควรที่จะได้รับ

เหตุใดพระเจ้าจึงทรงประทานให้เราเปล่าๆ

เข้าใจพระคุณพระเจ้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น “พระคุณพระเจ้าที่เราไม่สมควรได้รับ”

โดย อ.อำนาจ แสงสว่างสัจกุล