มาร่วมศึกษาการถูกรับขึ้นไปของผู้เชื่อในยุคสุดท้าย พระคัมภีร์ว่าอย่างไร และมีรายละเอียดใดบ้างที่น่าสนใจ
ภาพนิ่ง1

ภาพนิ่ง2

ภาพนิ่ง3

ภาพนิ่ง4

ภาพนิ่ง5

ภาพนิ่ง6

ภาพนิ่ง7

ภาพนิ่ง8

ภาพนิ่ง9

 

ภาพนิ่ง10

ภาพนิ่ง11

ภาพนิ่ง12

ภาพนิ่ง13

ภาพนิ่ง14

ภาพนิ่ง15

ภาพนิ่ง16

ภาพนิ่ง17

ภาพนิ่ง18

ภาพนิ่ง19

ภาพนิ่ง20เพิ่ม

ภาพนิ่ง21เพิ่ม

ภาพนิ่ง22เพิ่ม

ภาพนิ่ง20

ภาพนิ่ง21

ภาพนิ่ง22

ภาพนิ่ง23

รวบรวมและจัดทำโดย Joseph’s Revelation