พระเยซูในบันทึกประวัติศาสตร์จีน | Jesus is recorded in Chinese History

耶稣被载入中国史册

Video in 3 Languages  : Thai, Chinese, English  

   วิดีโอมี 3 ภาษา : ไทย จีน อังกฤษ

เรื่องราวน่าทึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์สมัยราชวงศ์ฮั่น โดยนักดาราศาสตร์ชาวจีน ผู้ทำนายทิศทางดวงดาวจนค้นพบเรื่องราวของพระเยซู

และนั่นสอดคล้องตรงกันกับพระคัมภีร์ที่พูดถึงการมาของนักปราชญ์ชาวตะวันออกที่มาฉลองการประสูติของพระเยซู

Han Dynasty

ที่มา  http://www.youtube.com/watch?v=U7ruUbpfEWw&feature=youtu.be   by Kong Hee – City Harvest Church