The Year of Open Door 5774 / 2014

คำเผยพระวจนะสำหรับปี 5774

โดย  ดร.โรเบิร์ท  ไฮด์เลอร์

วิวรณ์ 2:7 “ใคร​มี​หู​ก็​ให้​ฟัง​ข้อ​ความ​ที่​พระ​วิญ​ญาณ​ตรัส​กับ​คริสต​จักร​ทั้ง​หลาย”

2 พงศาวดาร 20:20 “จง​วาง​ใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย แล้ว​ท่าน​จะ​ได้​รับ​ความ​มั่น​คง จง​เชื่อ​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์ แล้ว​ท่าน​จะ​ได้​รับ​ความ​สำ​เร็จ”

พระวิญญาณยังคงพูดกับคริสตจักรอยู่ในทุกวันนี้ โดยผ่านผู้เผยพระวจนะของพระองค์  และพระเจ้าทรงมีปฏิทินของพระองค์  แม้ว่าคริสตจักรในยุคกลางได้เปลี่ยนไปใช้ปฏิทินอื่นแล้ว พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนปฏิทินของพระองค์  พระคริสตธรรมคัมภีร์ก็เต็มไปด้วยปฏิทินของพระองค์  พวกเรามีตัวเลขใช้ แต่คนยิวใช้ตัวอักษรแทนตัวเลข ตัวอักษรของพวกเรามีเสียง แต่ตัวอักษรของฮีบรูนั้นเป็นรูปภาพ

มัทธิว 5:18 “เพราะ​เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า จน​กว่า​ฟ้า​และ​ดิน​จะ​ล่วง​ไป แม้​อักษร​ที่​เล็ก​ที่​สุด หรือ​ขีด ขีด​หนึ่ง ก็​จะ​ไม่​มี​วัน​สูญ​ไป​จาก​ธรรม​บัญ​ญัติ จน​กว่า​ทุก​สิ่ง​จะ​เกิด​ขึ้น”

ตัวอักษร  “อาเล็ฟ” อาเลฟ ไม่ใช่แทนเสียง “อะ” เท่านั้น แต่เป็นรูปของ  “วัวตัวผู้” วัว ด้วย ซึ่งหมายถึง “กำลัง”

ตัวอักษร  “เบ็ธ” เบ็ธ เป็นรูปของ  “บ้าน”  บ้าน ซึ่งหมายถึง บ้าน

“อาเล็ฟเบ็ธ” จึงหมายถึง “กำลังของบ้าน” ซึ่งก็คือ “พ่อ” (อับ)

คำว่า “พระเจ้า” ในภาษาฮีบรูคือ “เอล” เขียนด้วยตัวอักษร   “อาเล็ฟ” อาเลฟ และ “ลาเม็ด” ลาเมด เป็นรูปของ “ไม้เท้าของผู้เลี้ยง” พระเจ้า คือ “ผู้เลี้ยงผู้เข้มแข็ง”

 

ตัวอักษร

          คำว่า “พระคริสตธรรมคัมภีร์” ในภาษาฮีบรูคือ “โทราห์” เขียนด้วยตัวอักษร “ทาฟ” “วาฟ” “เรช” และ“เฮ” ซึ่งเป็นรูป “ไม้กางเขน” “ตะปู” “ผู้ที่นั่งอยู่เบื้องสูง” และ “หน้าต่าง” รวมความได้ว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์ คือ “การเปิดเผยสำแดงของพระองค์ผู้ประทับอยู่เบื้องสูงถูกตรึงตายที่ไม้กางเขน”

อูฐ

ปี 5773 เป็นปีของตัวอักษร  “กีเมล” กีเมล เป็นรูปของ “อูฐ” ซึ่งหมายถึง “ความมั่งคั่ง” แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ อูฐก็ยังไม่เลิกมา


จงเฝ้าดูรัสเซีย  
  คริสเตียนเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองขึ้นในขณะที่ทั้งโลกนี้กำลังแย่ลง

            ปรากฏการณ์อุกาบาตระเบิดเหนือท้องฟ้าของเมืองเชลยาบินสค์ เป็นหมายสำคัญที่พระเจ้ากำลังบอกว่าจงเฝ้าดูรัสเซียให้ดีๆ ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจถ้อยคำนี้ จนข้าพเจ้าค้น

อุกาบาต

พบธงของเมืองเชลยาบินสค์ข้าพเจ้าจึงเข้าใจ เพราะธงนี้เป็นรูป “อูฐขนทองคำ”มา

 

ความหมายของปี 5774

            5700 หมายถึง “ขอให้เป็นปีของ”

 

70 ใช้ตัวอักษร  “อายิน” อายิน เป็นรูปของ  “ดวงตา” ตาซึ่งหมายถึง “ดูอีกครั้ง เห็นชัดขึ้น เห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อน”

4 ใช้ตัวอักษร  “ดาเล็ท” ดาเลทเป็นรูปของ “ทางเข้าเต้นที่เปิดออก” ซึ่งหมายถึง “ประตู ทางเข้า การเข้าไป การเกิดผลและการทวีคูณ” นอกจากเป็นรูปของประตูแล้ว ดาเล็ทยังเป็นรูปของคนจนที่ก้มลงเพราะภาระหนัก ถูกทำให้ต่ำลง ถูกตี เจ็บปวด อีกด้วย ทำให้นึกถึง อิสยาห์ 53 พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้รับใช้ผู้ทนทุกข์แทนเรา พระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อไถ่เรา เพื่อให้เราได้รับการเยียวยารักษา เพื่อให้เราได้รับความชอบธรรม

1.            นี่เป็นปีที่พวกเราต้องอ่านพระกิตติคุณอีกครั้ง  ดาเล็ท ยังหมายถึง ปลา อีกด้วย ในภาษากรีกคือคำว่า “อิคธัส” ICTHUS เป็นอักษรตัวย่อของคำว่า Iesous (เยซุส) คือ พระเยซู

ปลา พระเยซู

Christos (คริสตอส) คือ พระคริสต์

Theou (เธโอ) คือ พระเจ้า

Huios (ฮุยออส) คือ บุตร
ในยุคโรมันเมื่อคริสเตียนถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนัก ทุกครั้งที่คริสเตียนลับเขียนเส้นโค้งลงที่พื้นดิน หากเป็นคนอื่นก็ไม่สนใจ แต่ถ้าเป็นคริสเตียนลับด้วยกันก็จะเติมอีกเส้นโค้งหนึ่งเพื่อให้เกิดรูป “ปลา” เพื่อบอกว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด”Soter (โซเทอร์) คือ พระผู้ช่วยให้รอด

2.            นี่จะเป็นปีของการประกาศพระกิตติคุณครั้งใหญ่! พระเยซูเป็นประตู เป็นพระวาทะ เป็นหนทาง เป็นผู้พิพากษา และเป็นทางนั้น!นอกจากนี้ “ดาเล็ท” ยังหมายถึง เครื่องบูชา พระวิหาร และพระโลหิตอีกด้วย

3.            ปีนี้พวกเราจะเข้าใจถึงความหมายของพระโลหิตเต๊นท์นัดพบ

ฮีบรู 10:19-23 “เพราะ​ฉะนั้น พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย เมื่อ​เรา​มี​ใจ​กล้า​ที่​จะ​เข้า​ไป​ใน​สถาน​ศักดิ์​สิทธิ์​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​เยซู ตาม​ทาง​ใหม่​และ​เป็น​ทาง​ที่​มี​ชีวิต ซึ่ง​พระ​องค์​ทรง​เปิด​ให้​เรา​ผ่าน​เข้า​ไป​ทาง​ม่าน​นั้น คือ​ทาง​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ และ​เมื่อ​เรา​มี​ปุโร​หิต​ใหญ่​เหนือ​หมู่​คน​ของ​พระ​เจ้า​แล้ว ก็​ให้​เรา​เข้า​ไป​ใกล้​ด้วย​ใจ​จริง ด้วย​ความ​ไว้​ใจ​เต็ม​ที่ มี​ใจ​ที่​ได้​รับ​การ​ประ​พรม​ให้​พ้น​จาก​มโน​ธรรม​ที่​ไม่​ดี และ​มี​กาย​ที่​ล้าง​ชำระ​ด้วย​น้ำ​สะอาด ขอ​ให้​เรา​ยัง​คง​ยึดมั่น​ใน​ความ​หวัง​ที่​ประ​กาศ​รับ​ไว้​นั้น​โดย​ไม่​หวั่นไหว เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ผู้​ประ​ทาน​พระ​สัญ​ญา​นั้น​ทรง​ซื่อ​สัตย์”

2 เปโตร 1:3 “ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​เจ้า​ได้​ให้​ทุก​สิ่ง​แก่​เรา ที่​จำ​เป็น​ต่อ​ชีวิต​และ​ต่อ​การ​ดำ​เนิน​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า โดย​การ​รู้​จัก​พระ​องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​เรา​ด้วย​พระ​สิริ​และ​คุณ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​เอง” คำว่า “ทุกสิ่ง” หมายถึง ทุกสิ่ง ทั้งการหายโรค การเงิน การรับใช้ ครอบครัว คือทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ล้วนมีอยู่ครบถ้วนแล้วในพระโลหิตของพระองค์

4.            ปีนี้เป็นปีที่พวกเราจะมองเห็นหนทางชีวิตของพวกเรา5774_600

5.            ปีนี้เป็นปีของน้ำผึ้ง  น้ำผึ้ง หมายถึง การทรงจัดเตรียมให้ในความอุดมสมบูรณ์ ใช้เป็นครั้งแรกกับ “แผ่นดินพันธสัญญา” น้ำผึ้งใช้เป็น “ยา” และ “ให้กำลัง”  ปีนี้ พวกเราจะได้รับกำลังใหม่และมีสุขภาพที่ดี

สดุดี 119:103 “พระ​ดำ​รัส​ของ​พระ​องค์​นั้น ข้า​พระ​องค์​ชิม​แล้ว​หวาน​จริงๆ หวาน​กว่า​น้ำ​ผึ้ง​เมื่อ​ถึง​ปาก​ข้า​พระ​องค์”

6.            ปีนี้เป็นปีของเดโบราห์  เดโบราห์ แปลว่า “ผึ้ง” หวานแต่รู้ว่าเมื่อไรควรจะต่อยด้วยเหล็กไน  นี่เป็นปีของผู้หญิงในพันธกิจ    เดโบราห์ เป็นผู้บัญชาการกองทัพ เป็นนักแต่งเพลง เป็นผู้เผยพระวจนะผู้หญิง

7.            ปีนี้เป็นปีของเดไลลาห์ด้วย  ระมัดระวังการล่อลวง

8.            ปีของดาเนียล  ได้รับการเปิดเผยสำแดงเพื่อครอบครอง

9.            ปีของดาวิด  ได้รับชัยชนะ และเปิดประตูสู่พระพักตร์ของพระเจ้า

จงเฝ้าดูอิสราเอล

จงเฝ้าดูอิหร่าน

            ใน ดาเนียล บทที่ 2 นิมิตเรื่องปฏิมากรโลหะสี่ชนิด ทองคำ (บาบิโลน) เงิน (เปอร์เซีย) ทองสัมฤทธิ์ (กรีก) เหล็ก (โรม) ดาเล็ท หมายถึง “เงิน” เปอร์เซียในปัจจุบันคือ “อิหร่าน”

จงเฝ้าดูซีเรีย

ดาเล็ท หมายถึง “ดามัสกัส” จงคาดหวังการเปลี่ยนแปลงในดามัสกัสคำเผยดาเนียล ราชอาณาจักร

จงเฝ้าดูอาหรับ

อายิน หมายถึง “อาหรับ” พระเจ้ารักคนอาหรับและต้องการที่จะอวยพรพวกเขา แต่ทำไม่ได้เพราะพวกเขาต้องการทำลายอิสราเอล จึงมีแต่ความวุ่นวายในกลุ่มประเทศอาหรับในทุกวันนี้ วิธีเดียวที่จะได้รับพระพรก็คือ “จง​อธิษ​ฐาน​ขอ​สันติ​ภาพ​ให้​เย​รู​ซา​เล็ม​ว่า “ขอ​บรร​ดา​ผู้​ที่​รัก​เธอ​จง​จำ​เริญ ขอ​สันติ​ภาพ​จง​มี​อยู่​ภาย​ใน​กำ​แพง​ของ​เธอ และ​ขอ​ให้​ความ​ปลอด​ภัย​อยู่​ภาย​ใน​ป้อม​ของ​เธอ” สดุดี 122:6-7

และอธิษฐานเพื่อคนยิวด้วย ที่พวกเขาจะมองดูที่พระเยซูผู้เป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเขา

อายิน ยังหมายถึง “น้ำพุ และบ่อน้ำ” อีกด้วย “ในวันสุดท้ายของเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า “ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม ผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่า `แม่น้ำที่มีน้ำประกอบด้วยชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น'” ยอห์น 7:37

10.        ปีนี้ประตูหลายบานจะเปิดออก

พระเจ้าเตือนคาอินว่า “บาป​ก็​หมอบ​อยู่​ที่​ประตู อยาก​ตะครุบ​เจ้า เจ้า​จะ​ต้อง​เอา​ชนะ​บาป​นั้น” ปฐมกาล 4:7 สงครามก็อยู่ที่ประตู จงอย่าเข้าไปทุกประตู แต่ว่าพระเยซูก็ยืนอยู่ที่ประตูด้วย และพระองค์ก็จะให้สัญญาณด้วยการ “เคาะ” แก่พวกเราว่าประตูใดที่พระองค์ต้องการให้เราเปิด และประตูใดที่พระองค์ต้องการให้เราปิด “นี่​แน่ะ เรา​ยืน​เคาะ​อยู่​ที่​ประตู ถ้า​ใคร​ได้​ยิน​เสียง​ของ​เรา​และ​เปิด​ประตู เรา​จะ​เข้า​ไป​หา​เขา​และ​จะ​รับ​ประ​ทาน​อา​หาร​ร่วม​กับ​เขา และ​เขา​จะ​รับ​ประ​ทาน​อา​หาร​ร่วม​กับ​เรา” วิวรณ์ 3:20