เทศกาลของพระเจ้า ปี 5774 

The Feast of the Lord in Hebrew Year 5774 (2014)

hakhel-5769

วันเทศกาลปัสกา                     14  เมษายน  2014

Passover Day (Pasach)         April 14th, 2014

 

วันเทศกาลถวายผลแรก             20 เมษายน 2014

Feast of First fruit                April 20th, 2014

 

วันเทศกาลเพ็นเทคอส              3 มิถุนายน 2014

Pentacost Day (Shavout)      June 3rd, 2014

 

วันเทศกาลเป่าเขาสัตว์              24 กันยายน 2014

Day of Trumpet (Rosh Hashanah)     September 24th, 2014

 

วันลบบาป                             3 ตุลาคม 2014

Day Of Atonement (Yom Kippur)     October 3rd, 2014

 

วันเทศกาลอยู่เพิง                    7 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2014

Feast of Tabernacle (Sukkot )     October 7th– 14th, 2014

  •  ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านร่วมประชุมนมัสการและเฉลิมฉลองในวันดังกล่าว